Hagelstam, S. (2022). Från ”flinga” till ”fighter”: Den solbrända kroppen som identitetsmarkör bland finländska FN-soldater. Elore, 28(2), 50–67. https://doi.org/10.30666/elore.110638