Heikkilä, A. (2022). Käsinkosketeltava lukeminen – kirjan materiaalisuuden moninaiset ulottuvuudet: Kajander, Anna. 2020. Kirja ja lukija digitalisoituvassa arjessa. Elore, 29(1), 187–190. https://doi.org/10.30666/elore.115118