Löfgren, J. (2018). Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ”att vara nöjd”: Lectio praecursoria 26.1.2018 Åbo Akademi. Elore, 25(1). https://doi.org/10.30666/elore.72823