Kajander, K. (2018). Yhteiskuntatieteiden mielellinen käänne: Gronow, Antti & Tuukka Kaidesoja (toim.) 2017: Ihmismielen sosiaalisuus. Elore, 25(1). https://doi.org/10.30666/elore.72978