Koskinen-Koivisto, E. (2018). Kerrotun minän moninaisuus: Hynninen, Anna 2017: Minä, lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa. Elore, 25(1). https://doi.org/10.30666/elore.72980