Heinonen, K. (2008). Kaksi väitöskirjaa inkeroisten ja vatjalaisten uskonnosta: Mika Sivonen 2007: ”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset.” Uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702; Ergo-Hart Västrik 2007: Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni. Alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused. Elore, 15(2). https://doi.org/10.30666/elore.78758