Salmi-Niklander, K. (2008). Tyttökulttuurin pitkät kaaret: Blanka Henriksson 2007: ”Var trogen i allt.” Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. Elore, 15(2). https://doi.org/10.30666/elore.78773