Hovi, T. (2009). Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet. Elore, 16(2). https://doi.org/10.30666/elore.78832