Koski, K., & Enges, P. (2010). ”Mi en ossaas sanoa mitem mie näin”: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta. Elore, 17(1). https://doi.org/10.30666/elore.78848