Meriläinen-Hyvärinen, A. (2010). ”Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?”: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009. Elore, 17(1). https://doi.org/10.30666/elore.78850