Uotinen, J. (2010). Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen. Elore, 17(1). https://doi.org/10.30666/elore.78851