Palmgren, A.-C. (2010). Identitetsmöjligheter i bekönad självskadehandling: Anna Johansson 2010: Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande. Elore, 17(2). https://doi.org/10.30666/elore.78910