Hämeenaho, P. (2011). Inhimillisen kulttuurin reunaehtoja tutkimassa. Elore, 18(1). https://doi.org/10.30666/elore.78927