Klinkmann, S.-E. (2012). Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak?. Elore, 19(2). https://doi.org/10.30666/elore.79017