Häkkinen, A. (2012). Näkökulmia pakolaisuuden, paikan ja identiteetin tutkimukseen. Elore, 19(2). https://doi.org/10.30666/elore.79031