Hollsten, L. (2013). Konsumerad och älskad till döds. Vilda och tama papegojor i den tidigmoderna Atlantiska världen. Elore, 20(1). https://doi.org/10.30666/elore.79047