Kumlin, A. (2013). Seminarierapport: Att berätta sig själv, att förmedla känslor. Elore, 20(1). https://doi.org/10.30666/elore.79063