Koskinen-Koivisto, E. (2015). Luokan tekemisen teoreettinen haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä luokka. Suom. Lauri Lahikainen ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 s. Elore, 22(1). https://doi.org/10.30666/elore.79206