Lepola, M. (2016). Kertomus viiden sodanjälkeisen vuoden arjen raadannasta ja rauhattomuudesta: Kivimäki, Ville & Kirsi-Maria Hytönen (toim.) 2015: Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Tampere: Vastapaino. 394 sivua. Elore, 23(1). https://doi.org/10.30666/elore.79249