Vakimo, S. (2017). ”Arvostan rehellistä ja molempia tyydyttävää kaupankäyntiä” : Etnografinen tutkimus verkkovertaiskaupan käytännöistä ja moraalista . Elore, 24(2). https://doi.org/10.30666/elore.79298