Sykäri, V. (2020). Eurooppalaiset ihmesadut ja tutkimushistorian ihmeet: Apo, Satu. 2018. Ihmesatujen historia. Näkökulmia kirjailijoiden, kansankertojien ja tutkijoiden traditioon. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 408 sivua. Elore, 27(1), 135–140. https://doi.org/10.30666/elore.91907