Silvonen, V. (2020). Apeus välittyvänä, kuunneltuna ja koettuna: Affektiiviset kehät ja itkuvirsien tunteiden ilmeneminen arkistoäänitteillä. Elore, 27(2), 62–90. https://doi.org/10.30666/elore.97359