STRANDÉN, S. Intervju: Ulrika Wolf-Knuts – inte en röst i den allmänna kören. Elore, v. 15, n. 1, 1 touko 2008.