SALMI-NIKLANDER, K. Tyttökulttuurin pitkät kaaret: Blanka Henriksson 2007: ”Var trogen i allt.” Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. Elore, v. 15, n. 2, 1 joulu 2008.