SAARIMAA, R. Metsänhoitajuus Suomessa aikojen saatossa: Paaskoski, Leena 2008: Herrana metsässä. Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta. Elore, v. 16, n. 1, 1 touko 2009.