HOVI, T. Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet. Elore, v. 16, n. 2, 1 joulu 2009.