ENGES, P. Kylätutkimusta tieteidenvälisesti: Seppo Knuuttila & Pertti Rannikko (toim.) 2008: Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. Elore, v. 17, n. 2, 1 joulu 2010.