KLINKMANN, S.-E. Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak?. Elore, v. 19, n. 2, 1 joulu 2012.