HOLLSTEN, L. Konsumerad och älskad till döds. Vilda och tama papegojor i den tidigmoderna Atlantiska världen. Elore, v. 20, n. 1, 1 touko 2013.