KUMLIN, A. Seminarierapport: Att berätta sig själv, att förmedla känslor. Elore, v. 20, n. 1, 1 touko 2013.