LUKIN, K. Ruotsin perinnetieteiden historiaa: Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. Föredrag från ett symposium i Visby 27-28 september 2011. Elore, v. 21, n. 1, 12 huhti 2014.