KOSKINEN-KOIVISTO, E. Luokan tekemisen teoreettinen haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä luokka. Suom. Lauri Lahikainen ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 s. Elore, v. 22, n. 1, 21 touko 2015.