SILVONEN, V. Nykyisyydessä omaksi tehty runolauluperinne : Haapoja, Heidi 2017: Ennen saatuja sanoja. Menneisyys, nykyisyys ja kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kentällä. Helsingin yliopisto & Suomen Etnomusikologinen Seura. Elore, [S. l.], v. 24, n. 2, 2017. DOI: 10.30666/elore.79316. Disponível em: https://journal.fi/elore/article/view/79316. Acesso em: 7 kesä. 2023.