Hagelstam, Sonja. 2022. ”Från ”flinga” till ’fighter’: Den solbrända Kroppen Som identitetsmarkör Bland finländska FN-Soldater”. Elore 28 (2):50–67. https://doi.org/10.30666/elore.110638.