Kärjä, Antti-Ville. 2022. ”Esimerkillisiä koulukuntia, tyyppikäänteitä tai muuten vain hankalia persoonia: Hämäläinen, Niina ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin. Kalevalaseuran vuosikirja 100”. Elore 29 (1):196–199. https://doi.org/10.30666/elore.115058.