Kärjä, Antti-Ville. 2022. ”Esimerkillisiä Koulukuntia, tyyppikäänteitä Tai Muuten Vain Hankalia Persoonia: Hämäläinen, Niina Ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia Tieteen Periaatteisiin Ja käsityksiin. Kalevalaseuran Vuosikirja 100”. Elore 29 (1):196–199. https://doi.org/10.30666/elore.115058.