Tolvanen, Mika, ja Simo Laakkonen. 2018. ”Kohti vedenpinnan alaista humanistista maisemaa: Moniaistinen sukellus Itämereen”. Elore 25 (1). https://doi.org/10.30666/elore.72814.