Löfgren, Jacob. 2018. ”Problemet Med Att ”ha roligt”, strävan Efter ’att Vara nöjd’: Lectio Praecursoria 26.1.2018 Åbo Akademi”. Elore 25 (1). https://doi.org/10.30666/elore.72823.