Heinonen, Kati. 2008. ”Kaksi väitöskirjaa Inkeroisten Ja Vatjalaisten Uskonnosta: Mika Sivonen 2007: ’Me Inkerikot, Vatjalaiset Ja karjalaiset.’ Uskonnollinen Integrointi Ja Ortodoksisen vähemmistön Identiteetin Rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702; Ergo-Hart Västrik 2007: Vadjalaste Ja Isurite Usundi Kirjeldamine Keskajast 20. Sajandi Esimese Pooleni. Alliktekstid, Representatsioonid Ja Tõlgendused”. Elore 15 (2). https://doi.org/10.30666/elore.78758.