Salmi-Niklander, Kirsti. 2008. ”Tyttökulttuurin pitkät Kaaret: Blanka Henriksson 2007: ’Var Trogen I allt.’ Den Goda Kvinnan Som Konstruktion I Svenska Och Finlandssvenska minnesböcker 1800–1980”. Elore 15 (2). https://doi.org/10.30666/elore.78773.