Hovi, Tuomas. 2009. ”Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition Och Turism På Åland. At använda Kulturarvet”. Elore 16 (2). https://doi.org/10.30666/elore.78832.