Koski, Kaarina, ja Pasi Enges. 2010. ”’Mi en ossaas sanoa mitem mie näin’: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta”. Elore 17 (1). https://doi.org/10.30666/elore.78848.