Meriläinen-Hyvärinen, Anneli. 2010. ”’Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?’: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009”. Elore 17 (1). https://doi.org/10.30666/elore.78850.