Lukin, Karina. 2014. ”Ruotsin Perinnetieteiden Historiaa: Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan Nation Och Tradition. Idéströmningar I 1800-Talets Insamlingar Av Folklore. Föredrag från Ett Symposium I Visby 27-28 September 2011.”. Elore 21 (1). https://doi.org/10.30666/elore.79142.