Koskinen-Koivisto, Eerika. 2015. ”Luokan Tekemisen Teoreettinen Haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä Luokka. Suom. Lauri Lahikainen Ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 S.”. Elore 22 (1). https://doi.org/10.30666/elore.79206.