Kosonen, Heidi. 2016. ”Ruoasta Kaukaa Mutta läheltä: Symbolinen Ruoka Antropologisen Tutkimuksen Kohteena: Uusihakala, Katja & Matti Eräsaari (toim.) 2016: Ruoan Kulttuuri. Antropologisia näkökulmia Ruoan Tutkimukseen. Helsinki: SKS. 241 Sivua.”. Elore 23 (2). https://doi.org/10.30666/elore.79269.