Kärjä, A.-V. (2022) ”Esimerkillisiä koulukuntia, tyyppikäänteitä tai muuten vain hankalia persoonia: Hämäläinen, Niina ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin. Kalevalaseuran vuosikirja 100”, Elore, 29(1), ss. 196–199. doi: 10.30666/elore.115058.