Ainiala, T. (2018) ”Paikannimien kerrostumat maaseudulla ja kaupungissa nimistöntutkijan kohteina”, Elore, 25(1). doi: 10.30666/elore.72817.