Löfgren, J. (2018) ”Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ’att vara nöjd’: Lectio praecursoria 26.1.2018 Åbo Akademi”, Elore, 25(1). doi: 10.30666/elore.72823.