Lundgren, M. (2018) ”Järki ja tunteet – Affektiivinen etnologia – Sense and Sensibility – Ethnology of Affect: X Kansatieteen päivät 2018 – X Ethnology Days 2018 (Porin Yliopistokeskus 15.–16.3.2018)”, Elore, 25(1). doi: 10.30666/elore.72971.