Hänninen, K. (2006) ”Raportti: Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineesta vuosina 1993–2003 valmistuneiden työhönsijoittuminen”, Elore, 13(1). doi: 10.30666/elore.78564.